Kaliningrad
GMT +2
Krasnodar
Kazan
Moscow
Voronezh
Rostov-na-Donu
Samara
GMT +3
Ekaterinburg
Chelyabinsk
GMT +5
Novosibirsk
GMT +6
Krasnoyarsk
GMT +7
Irkutsk
GMT +8
Chita
GMT +9
Vladivostok
GMT +10
Petropavlovsk-Kamchats
GMT +11